پایگاه خبرگزاری جمهور - پربيننده ترين عناوين اجتماعی :: نسخه کامل http://jomhornews.com/social Sun, 30 Apr 2017 10:59:33 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://jomhornews.com/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبرگزاری جمهور http://jomhornews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبرگزاری جمهور آزاد است. Sun, 30 Apr 2017 10:59:33 GMT اجتماعی 60 حکمتیار؛ نمد سیاهی که هیچ‌گاه سفید نمی‌شود http://jomhornews.com/doc/news/fa/93845/ پس از ماه‌ها انتظار؛ سرانجام گلبدین حکمتیار نقاب از چهره برداشت و در جمع هوادارانش در ولایت شرقی لغمان ظاهر شد و سخنرانی کرد.قرار است آقای حکمتیار طی روزهای آینده در کابل و در ارگ ریاست جمهوری روی موضوعات صلح و امنیت افغانستان با رییس جمهور غنی دیدار و گفتگو کند. رهبران حکومت وحدت ملی، پیوستن گلبدین حکمتیار را یکی از بزرگترین دستاورد‌های ‌شان در زمینه صلح و ثبات افغانستان عنوان می کنند.اما شهروندان کابل نظریات و دیدگاه های متفاوتی نسبت به آمدن آقای حکمتیار به کابل دارند. از نظر بسیاری از شهروندان کابل حکمتیار متهم اصلی ویرانی های پایتخت است. برخی از شهروندان کابل؛ آمدن گلبدین حکمتیار به کابل و پیوستن او به پروسه صلح افغانستان را موثر نمی‌دانند، به باور آنان حکمتیار در شرایط فعلی جایگاه اجتماعی و سیاسی اش را در افغانستان از دست داده است.هادی دانشجوی سال چهارم دانشگاه کابل به خبرگزاری جمهور می گوید: " آمدن حکمتیار روی صلح و آشتی تاثیر ندارد، چون از لحاظ سیاسی و اجتماعی افت کرده و یک طرف خرابی های افغانستان متوجه حکمتیار است".صفدر یکی از دست فروشان شهر کابل نیز به خبرگزاری جمهور گفت: " حکمتیار به نمد سیاهی می‌ماند که سفید نبوده و هیچ‌گاه سفید نمی‌شود". او آمدن حکمتیار به کابل را نگران کننده می داند و می گوید:" اینها ( اشاره به حکمتیار) سال‌ها حق مردم را غارت کرده و اگر بیاید آخرش تباهی است، کشور و مردم فقیر را بیچاره می کند تا چگونه قدرت در دست شان باشد و مردم غریب را تا به تکه نانی محتاج کند".در همین حال برخی دیگر از شهروندان پایتخت، آمدن حکمتیار به افغانستان و پیوستن او به پروسه صلح را کار نیک می دانند.آنان تاکید می‌کنند هرکسی که به روند صلح افغانستان بپیوند را می‌پذیرند.جاوید باشنده کابل دیدگاه خود در مورد آمدن حکمتیار را به خبرگزاری جمهور این‌گونه بیان می کند:" آمدن حکمتیار خوب است و از جنگ چیزی جور نمی شود، هر کسی که جرم کرده به مردم افغانستان معلوم است، دولت تا هنوز کار های خوب نکرده ولی صلح با حکمتیار یکی از بهترین کار های حکومت است".با آن‌که در پانزده سال اخیر حقوق بشر یکی از پُر بحث‌ترین موضوعات افغانستان بوده و گلبدین حکمتیار به قتل و خونریزی های زیادی از سوی برخی از شهروندان متهم است.برخی دیگر از باشندگان کابل می گویند اگر حکمتیار از گذشته اش معذرت خواهی کند برای همه قابل پذیرش است.رجب علی راشد، ملا امام یکی از مساجد شهر کابل به خبرگزاری جمهور گفت:" حکمتیار از لحاظ حقوق بشری مشکل دارد، چون در گذشته در جنگ دخیل بوده ولی اگر مثل جنرال دوستم از دوره جنگ از مردم افغانستان معذرت خواهی کند، آمدنش به صلح افغانستان کمک می کند و مورد پذیرش مردم است".گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در حالی با دولت افغانستان یکجا می‌شود که نزدیک به بیست سال از مخالفت او با حکومت های مختلف می گذرد، حال دیده شود درهای باز صلح افغانستان بر روی حزب اسلامی و تصمیم آمدن رهبر این حزب به کابل بر ثبات و امنیت افغانستان تاثیر خواهد کرد یا خیر؟عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور ]]> اجتماعی Sat, 29 Apr 2017 09:25:36 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/93845/ عفیف باختری، شاعر "دردها و رنج‌های مردم افغانستان" درگذشت http://jomhornews.com/doc/news/fa/93866/ شاید کمتر شاعر، یا هنرمندی افغانستانی باشد که با نام عفیف باختری و یا دردها ، لبخند ها و نیشخندهای جاری در شعرهای او آشنایی نداشته باشد.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ باختری؛ شاعری که به زمانه می‌خندد و به قدرت نگاه پوچ‌گرایانه دارد. وقتی از دلبردگی و دلداری لب می‌گشاید و جدایی گل سوری اش را توصیف می کند، دل خواننده و شنونده‌ شعر عفیف ذوق زده می‌شود، برای بودن در چنین وضع و حالی!بسیار شد جدایی و دوری عزیز مناحساس تلخ زنده به گوری عزیز منقلب مرا که مرده در او هر چه اشتیاقدعوت چه میکنی به صبوری عزیز منرفتی و خط فگنده جدایی میان ماصد ساله ره مسافت نوری عزیز مناز خوان دهر، غیر من از کس شنیده ایآشی خورد به این همه شوری عزیز منپاییز هست و هر که در اندیشة سفراز جمله هم یکی گل سوری عزیز منتا گرد راه شوید از احساس خسته اتبا یک پیاله چای چطوری عزیز من ؟باختری، از دسته شاعران معاصر کشور و از شه‌سواران غزل مدرن است، شعرهای عفیف بیانگر دردها، رنج ها و دل خوشی ها جامعه‌ی ماست. شعر عفیف باختری؛ پُر است از واقعیت نگری های بدون ترس؛ او در درون شعرهایش آنگونه به حقیقت چشم دوخته که دیگر هیج جهانگشا و شهنشاهی برای حرص بدست آوردن قدرت و پول و سرزمین چشم نمی دوزد، عفیف صبوری های خودش را این گونه بسنده جلوه می دهد و بدون شک حقیقت ذات آدمی همین است.از چه خود را پدر شعر جهان پندارممن که زن دارم و بابای دو سه فرزندمگاهی شعر عفیف باختری راوی رنج نامه های افغانستانی است که مردمانش حتی در دل تاریکی شب بجای ستاره‌ها گلوله و باروت شمرده اند و با آن زندگی کردند.از رنج نامه ها که بگذریم، در سوی دیگری شعر باختری بلخ، حرف های نگفته و حقیقت های پنهانی نهفته است که با خواندن شعرهای او یخ روی دل آدمی آب می‌شود و ندانستنی های با خواندن شعر او چقدر خوب آشکار می‌شود.پشت تنهایی من کیست که پنهان شده استدلم از سایهء خود نیز گریزان شده استتازه از آمدن سال دو روزی نشدهکه سفر کرده پرستو و زمستان شده استباد، خوابیده ولی راوی بر بادی هاستبرگ زردی که رها روی خیابان شده استپاره پاره دل توفان زدهء غمگینمگل سرخی ست که زیر لگد تان شده استبی تو، بی صبح تن تو، چه حزین می سوزدبر سر طاقچه شمعی که فروزان شده استردی از سایهء یک سار در آن پیدا نیستچقدر پنجره لبریز کلاغان شده استنیشخندی ـ چه گزنده ـ به سیهکاری ماستپشت لبخندم اگر گریه نمایان شده استاین پایان کار و آغاز کارعفیف باختری نیست و نبوده، او آنقدر ریز نگری را در شعر هایش بکار برده که جوینده و خواننده شعر عفیف، وقتی غزلی او را به خواندن آغاز می کند، هی بی جهت به آخر ان کشیده می شود.مرا به حال خودم زرد و زار بگذارید دلم گرفته از این روزگار، بگذاریدولو نیاید و تا مرگ یاد من نکند مرا به حال خودم انتظار بگذاریدبه جای راندنم از باغ تان به لب‌هایم دو بوسه سیب و دو مصرع انار بگذاریدمرا به منصب و القاب سرخ و سبز چه کار؟ شما تخلص تان را بهار بگذاریدبه رسم خاطره پروانه‌های بی جان را میان دفتر تان یادگار بگذاریدخوشا به حال شما و دو چرخه رانی تان مرا به چرخ زدن روی دار بگذاریدزمانه زهر، هوا زهر، خنده هایم زهر مرا به حال خودم زهر مار بگذاریدیا:میخواستم بخوابم و در خواب گم شوم در برف، در سپیدی مهتاب گم شوم هنگام آب بازی دستت کنار حوضانگشتر تو گردم و در آب گم شومبگذار در کنار تو برفی شود هوا در برف، در سپیدی مهتاب گم شو.عفیف باختری از شاعران زبده و چیره دست و غزل سرای معاصر کشوراست. با آنکه افغانستانِ ما سال‌های سال در اوج تیره سرنوشتی، تیره اندیشی و کج کشی ها سر کرده است، عفیف باختری اما در این گیرودار و در این جغرافیایی کج کش سر بسلامت گذرانده و با شخصیت شوخ اما مهربانش در دل صدها ، درد خوانده و درد جوینده‌ای از درون شعرهایش جاویدانه مانده است.عفیف باختری در سال ۱۳۴۱ هجری شمسی در دیار پدر، معنی و مفهوم شعر و هستی مولانا جلال الدین بلخی دیده به جهان گشود، او شعر گفتن و رفتن به برنامه های شعری را در مزار شریف آغاز کرد.سر انجام عفیف باختری، شاعر نویسنده و روزنامه نگار کشور روز گذشته ( شنبه ۹ثور) در بلخ باستان جان باخت، و اینگونه بازوی ادبیات افغانستان شکست.می میرم و به مرگ خودم گریه می کنمای زنده گی برای تو کم گریه می کنم؟پایان راه و یار مسافر در ایستگاهحالا که می رسیم به هم گریه می کنمآشفته حال و پرت و پراگنده و غریببا سر و وضع نا منظم گریه می کنمغم، اره می کند کمرم، زوزه می کشمشب، خنده می کند به غمم گریه می کنمبا یک دو جرعه حوصله ام سر نمی روداما همین که نشه شدم گریه می کنمجانم! تمام گریه برای خودم که نیستغیر از خودم برای تو هم گریه می کنم.عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور ]]> اجتماعی Sun, 30 Apr 2017 07:09:33 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/93866/ جهت حل اختلافات قومی؛ یک هیئت حکومتی وارد غور شد http://jomhornews.com/doc/news/fa/93873/ یک هیئت حکومتی به ریاست اسدالله وفا، مشاور رئیس جمهور به منظور حل اختلافات قومی در غور، وارد فیروزکوه شد.به گزارش جمهورنیوز، اسدالله وفا مشاور رئیس جمهور گفت که آنان با درخواست اداره محلی غور و فرمان رئیس جمهور غنی به منظور حل اختلافات قومی موجود میان طرف‌های درگیر در غور به این ولایت سفر کرده‌اند.وی بیان داشته ۱۲ معضل قومی در غور به آنان گزارش شده است و آنان با همه طرف‌های منازعه گفتگو نموده و مشکلات قومی را بر طرف خواهند کرد.عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور هم گفته این هیئت به منظور هم‌پذیری مردم غور ازسوی حکومت مرکزی به این ولایت فرستاده شده‌ است.سخنگوی والی غور ابراز امیدواری کرده که این هیئت بتواند معضل‌های قومی در این ولایت را برطرف نماید.در غور مشکلات قومی یکی از بزرگترین نگرانی بوده و در آخرین مورد ۱۲ تن برای چند روز ربوده شده بودند.خبرگزاری جمهور - ولایت غور ]]> اجتماعی Sun, 30 Apr 2017 10:38:46 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/93873/