دادگاه عالی ادعای دانشجویان دانشکده شرعیات را رد کرد
 
دادگاه عالی کشور ادعای دانشجویان دانشکده شرعیات مبنی بر محروم شدن این دانشجویان از ورود به سیستم قضایی کشور را بی اساس دانسته رد کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۵
کد مطلب: 93480
 
دادگاه عالی ادعای دانشجویان دانشکده شرعیات را رد کرد
 

دادگاه عالی کشور ادعای دانشجویان دانشکده شرعیات مبنی بر محروم شدن این دانشجویان از ورود به سیستم قضایی کشور را بی اساس دانسته رد کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ روز گذشته دانشجویان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل در یک تجمع اعتراضی مدعی شدند که دادگاه عالی مسوده ای را تهیه کرده که بر اساس آن دانشجویان دیپارتمنت تعلیمات اسلامی دانشکده شرعیات از وارد شدن به سیستم قضایی کشور محروم می شوند.
در همین حال دانشجویان دانشکده شرعیات دانشگاه هرات نیز روز گذشته با راه اندازی یک تجمع اعتراضی از این تصمیم دادگاه عالی انتقاد کردند.
این دانشجویان تصمیم دادگاه عالی مبنی بر محروم شدن دانشجویان دیپارتمنت تعلیمات اسلامی دانشکده شرعیات از شرکت در دوره استاژ قضائی را غیر موجه خوانده تاکید کردند که اگر دادگاه عالی درباره این تصمیم خود تجدید نظر نکند، این دانشجویان به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.
اما دادگاه عالی این ادعا و نگرانی دانشجویان دانشکده شرعیات را بی اساس دانسته و به شدت رد می کند.
عبدالله عطایی، رئیس تعلیمات قضایی دادگاه عالی در این باره به خبرگزاری جمهور گفت که این اداره درباره محرومیت دانشجویان دیپارتمنت تعلیمات اسلامی دانشکده شرعیات از ورود به سیستم قضائی کشور تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته است.
وی تصریح کرد که دادگاه عالی کشور زمینه ورود برابر فارغان رشته های تعلیمات اسلامی به سیستم قضائی کشور را از طریق پروسه کانکور به طور شفاف مساعد ساخته است.
عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور
Share/Save/Bookmark